Technické poradenstvo

Vykonávame analýzy zaťažení a výpočty mechanických napätí, analyzujeme únavové problémy a navrhujeme pevnostné skúšky na overenie nových konštrukcií. V závislosti na zložitosti konkrétnych úloh používame rôzne nástroje, od jednoduchých výpočtov na základe vzorcov, cez viac alebo menej zložité tabuľkové výpočty, až po sofistikované CAD nástroje, vrátane FEM analýz.

Osobitnú pozornosť venujeme správnej analýze zaťažení, ktorá je nevyhnutná pre následnú presnú optimalizáciu konštrukcií.

Vieme ako redukovať napäťové špičky a iné riziká pre dlhodobú bezpečnosť konštrukcií. Rozumieme mechanickým vlastnostiam materiálov a vieme, ako ich správne využívať na vytváranie pevných, spoľahlivých a bezpečných konštrukcií.

Špecializujúc sa na tenkostenné konštrukcie, široko používané v leteckom priemysle, veríme, že veci sa dajú urobiť pevnejšími a spoľahlivejšími tým, že ich urobíme ľahšími.

 

sonna.com.ua