O nás

Firma E-Services bola pôvodne založená v roku 1991 pod názvom English Services so zámerom poskytovať kvalitné služby súvisiace s angličtinou. Vďaka dobrému odbornému základu sa pomerne rýchlo presadila ako spoľahlivý lokálny dodávateľ kvalitných prekladov, tlmočníckych služieb a kurzov angličtiny za rozumné ceny.

Po príchode internetu v druhej polovici 90-tych rokov firma rozšírila poskytovanie svojich prekladateľských služieb ďaleko za hranice Prešova, v ktorom bola založená, a postupne si získala viacerých dlhoročných zákazníkov po celom svete.

Po viac než 15 rokoch od svojho založenia firma ukončila svoju úspešnú porevolučnú „misiu“ v oblasti vyučovania angličtiny a sústredila sa na poskytovanie odborných prekladov pre firemný sektor.

Popri tom, využívajúc výhodu svojich technických znalostí a analytických schopností, firma sa tiež začala špecializovať na poskytovanie technického poradenstva pre malé konštrukčné projekty. Úlohy, ktoré doteraz riešila, typicky zahŕňali analýzu zaťažení, výpočty napätí, pevnostné skúšky a optimalizáciu konštrukcií. Po tomto rozšírení rozsahu svojich činností, v roku 2011 firma skrátila svoj oficiálny názov na E-Services.

 

sonna.com.ua