Translation Services

Prekladateľské služby

Potrebujete spoľahlivé preklady z/do angličtiny? Využite odbornosť a skúsenosti malej firmy s vynikajúcou históriou. Viac než 20 rokov poskytujeme kvalitné preklady, vrátane formátovania a grafiky dokumentov MS Word, pre našich zákazníkov po celom svete.

VIAC...
Technical Consulting

Technické poradenstvo

Ako technicky zdatná firma poskytujeme technickú pomoc a poradenstvo pre malé konštrukčné projekty. Naše analytické schopnosti vo fyzike, a najmä v mechanike, využívame na poskytovanie spoľahlivých výpočtov a technických riešení pre rastúci počet našich zákazníkov pracujúcich na rôznych projektoch, od jednoduchých statických konštrukcií až po konštrukcie malých lietadiel.

VIAC...
 

sonna.com.ua